1. Polska 7 lotów
2. Belgia 2 loty
3. Egipt 2 loty
4. Szwecja 2 loty
5. Hiszpania 1 lot